• Vragen? Bel
  • 0180 - 512 230
  • Huisartsenpraktijk Noord
Huisartsenpraktijk Krimpen Heins, Grotenhuis & Den Butter

Verwijzing

Meestal is er voorafgaande aan een verwijzing (aanvullend) onderzoek of een uitgebreide vraaggesprek nodig bij uw huisarts. Houdt u er rekening mee dat indien u de assistente vraagt om een verwijzing, zij u kan verzoeken eerst een afspraak bij uw huisarts te maken.

Klik hier voor een sociale kaart met daarin een overzichtelijk weergave van links naar zorgverleners en -instanties waar wij een samenwerking mee hebben.

Gezondheidheidscentrum Krimpen

Klik hier voor de algemene website van het gezondheidscentrum voor een overzicht van alle zorgverleners die in dit gebouw werkzaam zijn.

KrimpenWijzer

Voor al uw ondersteuningsvragen kunt u terecht bij KrimpenWijzer (voorheen: Balie Welzijn, Zorg en Opvoeding). Denk bijvoorbeeld aan vragen over zelfredzaamheid, participatie, opvoeden en opgroeien, hulp bij het huishouden, financiën, mobiliteit, vrijwilligerswerk, mantelzorg, en alles wat hiermee samenhangt. De receptie van KrimpenWijzer bevindt zich naast de hoofdingang in het gezondheidscentrum

Klik hier voor de website van KrimpenWijzer.

Hulp bij psychische problemen?

In onze huisartsenpraktijk zijn praktijkondersteuners werkzaam van Indigo voor mentale hulp en ondersteuning. Deze Praktijkondersteuners Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ) werken nauw samen met uw huisarts. Via onze assistentes kunt u een afspraak maken. Lees verder >

Klik hier voor relevante websites omtrent geestelijke gezondheid.

Uw huisarts en de apotheek

Wij werken nauw samen met beide Krimpense apotheken. Dit zijn Service Apotheek Vrijhof, ook gevestigd in het gezondheidscentrum, en Boots apotheek Omnium. Onze huisartsenpraktijk is op hetzelfde informatiesysteem aangesloten als de apotheken waardoor recepten elektronisch worden verzonden. Recepten hoeven ook niet meer ingetypt te worden. Dit werkt niet alleen sneller, het voorkomt ook beter (voor-/over-)schrijffouten. Een bijkomend, praktisch voordeel is dat u direct na uw huisartsenbezoek langs de apotheek kunt gaan om uw voorgeschreven medicijnen(en) af te halen.

Klik hier voor meer informatie over samenwerking tussen uw huisarts en de apotheek.

Begeleid afvallen

De diëtisten waar wij heen verwijzen staan geregistreerd in het kwaliteitsregister voor paramedici waarmee wordt voldaan aan de vigerende kwaliteitscriteria. De diëtisten nemen deel aan landelijke/intercollegiale overleggen voor deskundigheidsbevordering en de ontwikkeling van behandelrichtlijnen. De diëtist is bovendien lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten.

Klik hier voor een overzicht van de diëtisten.