• Vragen? Bel
  • 0180 - 512 230
  • Huisartsenpraktijk Noord
Huisartsenpraktijk Krimpen Heins, Grotenhuis & Den Butter

Opleidingspraktijk

Onze huisartsenpraktijk neemt deel aan de opleiding tot arts van de Erasmus Universiteit Rotterdam en de opleiding(en) tot praktijk­verpleeg­kundige en dokters­assistente. Het kan daarom zo zijn dat er stagiaires, studenten of (co-)assistenten meelopen. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan horen wij dit graag. Ook voor stagiaires, studenten en co-assistenten geldt het medisch beroepsgeheim.

Academische praktijk

Wij vinden het belangrijk om een aandeel te hebben in de vooruitgang en kwaliteit van de (huisartsen-)zorg. 

Dit doen wij door mee te werken aan opleidingen voor praktijkpersoneel (artsen, praktijkverpleegkundigen en assistenten) en door deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek, zoals het IPCI-project. Daarnaast maken wij onderdeel uit van academisch huisartsennetwerk PrimEUR.

Het kan daarom zo zijn dat er stagiaires, studenten of (co-)assistenten meelopen, of dat u gevraagd wordt deel te nemen aan studies. Wij brengen u hiervan vooraf op de hoogte. Heeft u bezwaren, meldt dit dan bij uw huisarts of de praktijkassistente. Het is uw goed recht om medewerking te weigeren. U treft in dit geval vast personeel en/of uw gegevens zullen dan niet worden meegenomen in onderzoeken. 

Waarom het PrimEUR netwerk?

Het academisch huisartsennetwerk PrimEUR is de kern van alle praktijken waarmee de afdeling huisartsgeneeskunde van het Erasmus MC samenwerkt. Het doel van het netwerk is om de samenwerking tussen universiteit en huisartsenpraktijken te versterken met als uiteindelijk doel de kwaliteit van opleiding, onderwijs en onderzoek en zorg voor de patiënt te verbeteren.