• Vragen? Bel
 • 0180 - 512 230
 • Huisartsenpraktijk Noord
Huisartsenpraktijk Krimpen Heins, Grotenhuis & Den Butter

Onze huisregels

Hieronder treft u onze huisregels. Wij verwachten dat onze medewerkers en patiënten deze regels respecteren en onderschrijven. Bij bezwaren kunt u dit altijd aan ons melden.

 • Medewerkers en patiënten behandelen elkaar met respect en mogen elkaar hierop aanspreken;
 • Medewerkers en patiënten kennen hun eigen verantwoordelijkheid en mogen elkaar hierop aanspreken;
 • Medewerkers en patiënten spannen zich in om een open sfeer te creëren en duidelijk te zijn over wederzijdse verwachtingen;
 • Verbaal of lichamelijk geweld, intimidatie, discriminatie of ander ongewenst gedrag is niet toegestaan;
 • Bij calamiteiten volgt u de aanwijzingen op van de medewerkers van de praktijk;
 • Zonder geldige reden mag u niet in de praktijk aanwezig zijn;
 • Medewerkers zijn als hulpverleners verplicht medische hulp te verlenen indien nodig en mogelijk. Zij kunnen niet gedwongen worden tot een bepaalde (be-)handeling, indien dit indruist tegen hun professionele beroepsnorm of -ethiek;
 • Medewerkers gaan vertrouwelijk om met de gegevens van patiënten. Dit betekent:
 1. dat er geen medisch-inhoudelijke gegevens verstrekt worden aan derden zonder medeweten en expliciete goedkeuring van de patiënt
 2. dat er bij doorverwijzingen naar andere behandelaars in principe alleen gegevens verstrekt worden die relevant zijn voor de betreffende behandeling
 3. dat er alleen in uitzonderingsgevallen van bovenstaande regel wordt afgeweken, namelijk wanneer er gevaar dreigt (voor zichzelf of voor anderen) en/of wanneer de patiënt wilsonbekwaam of ontoerekeningsvatbaar is