• Vragen? Bel
  • 0180 - 512 230
  • Huisartsenpraktijk Noord
Huisartsenpraktijk Krimpen Heins, Grotenhuis & Den Butter

Suggesties en klachten

Hoewel wij er alles aan doen om klachten tot een minimum te beperken, realiseren wij ons dat er onverhoopt dingen anders kunnen gaan dan uw of onze bedoeling is. Bij problemen of klachten stellen wij het op prijs dat u dit aan ons kenbaar maakt.

Probeer eerst samen met uw huisarts het probleem op te lossen. Uw huisarts stelt het vaak op prijs dat hij/zij de gelegenheid krijgt de oorzaak van uw klacht met u te bespreken. Dat kan ook als de klacht over de praktijkassistent(e) of de waarnemer gaat. Als de huisarts niet weet dat u ontevreden bent, kan hij/zij ook niet naar een oplossing zoeken.

Komt u er met uw huisarts niet uit dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SGKE).

Suggesties

Wij stellen uw mening zeer op prijs. Het geeft ons de mogelijkheid om onze praktijk te blijven verbeteren. Suggesties zijn daarom altijd welkom. U kunt deze mailen naar huisartsennoord@gckrimpen.nl of kenbaar maken aan de balie bij de assistente.