• Vragen? Bel
  • 0180 - 512 230
  • Huisartsenpraktijk Noord
Huisartsenpraktijk Krimpen Heins, Grotenhuis & Den Butter

Uw privacy en gegevens

Uw persoonsgegevens en privacy in onze huisartsenpraktijk

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten.

Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Wij hebben onze praktijkvoering aangepast aan de eisen en nieuw gestelde verplichtingen. In ons privacyreglement informeren wij u over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Goede zorg begint met goede informatie. Informatie over uw gezondheidssituatie, die op dat moment van belang is: Welke gezondheidsproblemen heeft u? Welke medicijnen gebruikt u? En welke medicijnen mag u juist niet gebruiken? Bijvoorbeeld omdat u allergieën hebt. Die informatie is heel belangrijk voor goede zorg en kan zelfs van levensbelang zijn. Daarom kunnen uw zorgverleners medische gegevens over u delen met elkaar. Dat doen ze via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Maar alleen als u daar toestemming voor hebt gegeven. En als het nodig is voor uw behandeling.

Op Volgjezorg kunt u uw toestemming regelen. Voor de huisarts. Voor de apotheken. Zodat zij andere zorgverleners kunnen helpen met informatie voor goede, veilige en snelle zorg aan u. U kunt uw toestemming ook regelen door het te zeggen tegen uw huisarts en apotheek, of door hen het ingevulde toestemmingsformulier te geven.

Op Volgjezorg kunt u ook volgen wat er met uw medische gegevens gebeurt. Welke soorten gegevens zijn er met uw toestemming gedeeld? Door welke zorgverlener(s) zijn ze ingezien? En wanneer? Zo weet u altijd wat er met uw medische gegevens gebeurt.

Klik hier voor de voorlichtingsfolder voor meer informatie.