• Vragen? Bel
  • 0180 - 512 230
Huisartsenpraktijk Krimpen Boer, Heins en Grotenhuis

Uw privacy

Uw persoonsgegevens en privacy in onze huisartsenpraktijk

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten.

Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Wij hebben onze praktijkvoering aangepast aan de eisen en nieuw gestelde verplichtingen. In ons privacyreglement informeren wij u over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.