• Vragen? Bel
  • 0180 - 512 230
Huisartsenpraktijk Krimpen Boer, Heins, Grotenhuis & Den Butter

Uw zorgteam

Wij zijn Huisartsenpraktijk Boer, Heins en Grotenhuis, historisch gezien de oudste praktijk van Krimpen aan den IJssel. In de loop der jaren is de praktijk veranderd. Huisarts mw. A.M. Boer is al vele jaren een bekend gezicht binnen de praktijk. Huisartsen dhr. N. Heins en dhr. D. Grotenhuis hebben zich per januari 2012 gevestigd. Onze nieuwste collega is huisarts mw. M.F. den Butter. Per januari 2021 verwelkomden wij haar als maatschapslid, nadat zij gedurende langere tijd vaste waarnemer was en dus een bekend gezicht voor velen in de praktijk. 

Voor meer informatie over aanwezigheid en spreekuren klik hier.

Huisartsen

Annemarie Boer  Didier Grotenhuis Miriam den Butter
Mw. A.M. Boer Dhr. N. Heins Dhr. D. Grotenhuis Mw. M.F. den Butter

Praktijkverpleegkundigen

Naast drie huisartsen bestaat ons team uit praktijk­verpleegkundigen Esther van Zanten en Madieke Kolmeijer. De praktijk­verpleegkundigen dragen zorg voor onze patiënten met chronische ziekten zoals suikerziekte (Diabetes Mellitus), hart- en vaatziekten, astma en COPD (chronische bronchitis en/of longemfyseem).

Beide praktijkverpleegkundigen hebben de opleiding Verpleegkunde (HBO-V) gevolgd en werken altijd onder supervisie van de huisarts. De taken worden zelfstandig uitgevoerd in de vorm van spreekuren, huisbezoeken, voorlichting, educatie en instructie. Evenals de huisarts werkt de praktijkverpleegkundige op afspraak en heeft zij geheimhoudingsplicht.

 

     
Esther Madieke      

Doktersassistenten

Onze dokters­assistenten staan u graag te woord voor het maken van afspraken en voor laagdrempelig overleg of advies. Evenals de huisarts heeft ook de dokters­assistente geheimhoudings­plicht. Voor veel behandelingen kunt terecht op het assistenten­spreekuur.

Nelleke Cindy Daniëlle Linda Claudia

Praktijkondersteuners (POH)

Als deelnemer van Zorggroep Krimpen werken wij samen met een Praktijkondersteuner Ouderenzorg (POH-O) voor gestructureerde zorg bij kwetsbare ouderen en ook met Praktijkondersteuners Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ) voor mentale hulp en ondersteuning.

Klik hier voor meer informatie over de Praktijkondersteuner Ouderenzorg

Klik hier voor meer informatie over de Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg