• Vragen? Bel
  • 0180 - 512 230
  • Huisartsenpraktijk Noord
Huisartsenpraktijk Krimpen Heins, Grotenhuis & Den Butter

Uw huisarts en de apotheek

Wij werken nauw samen met beide Krimpense apotheken. Dit zijn Service Apotheek Vrijhof, ook gevestigd in het gezondheidscentrum, en Boots apotheek Omnium. Onze huisartsenpraktijk is op hetzelfde informatiesysteem aangesloten als de apotheken waardoor recepten elektronisch worden verzonden. Recepten hoeven ook niet meer ingetypt te worden. Dit werkt niet alleen sneller, het voorkomt ook beter (voor-/over-)schrijffouten. Een bijkomend, praktisch voordeel is dat u direct na uw huisartsenbezoek langs de apotheek kunt gaan om uw voorgeschreven medicijnen(en) af te halen.

Veranderingen in het medicatiedossier zijn te allen tijde voor zowel de huisarts als de apotheek inzichtelijk. Mocht u andere of nieuwe medicatie voorgeschreven krijgen vanuit het ziekenhuis of huisartsenpost dan hebben wij hier direct inzage in.

Apothekersoverleg met huisartsen uit Krimpen

Uw huisarts autoriseert uw verzoek tot herhaalrecept(en) en sluit onjuistheden of onvolkomenheden direct kort. De apothekers houden regelmatig en laagdrempelig overleg met onze huisartsen, bijvoorbeeld in het kader van scholing (zgn. farmacotherapeutisch overleg) of onderzoek mits u hiervoor toestemming hebt gegeven. Ook komen zaken aan bod zoals polyfarmacie en onwenselijke interacties of bijwerkingen.