• Vragen? Bel
  • 0180 - 512 230
  • Huisartsenpraktijk Noord
Huisartsenpraktijk Krimpen Heins, Grotenhuis & Den Butter

Gebruik internetapotheek afgeraden

Geplaatst op 2024-01-01

Voor goede farmaceutische zorg is het belangrijk dat huisarts en apotheker een volledig overzicht hebben van de medicatie die een patiënt gebruikt. Daarom heeft het de voorkeur dat de patiënt voor alle medicatie naar een aantal vaste zorgverleners gaat.

Door gebruik te maken van een internetapotheek kan de informatie over medicatie versnipperd raken. Dat bemoeilijkt de medicatiebewaking, zoals die nu door huisartsen en apothekers wordt uitgevoerd. Zowel bij de huisarts als de apotheker vindt bij ieder recept een nauwgezette controle plaats op onder andere de juiste toedieningsvorm, het gebruik en ongewenste bijwerkingen door andere medicijnen.

Daarnaast beantwoorden huisartsen en apothekers dagelijks veel vragen over geneesmiddelen. Deze informatievoorziening is bij internetapotheken veel ingewikkelder. Bij hen wordt de medicatie namelijk niet afgeleverd door een zorgprofessional (apothekersassistente), waardoor er bij aflevering geen informatie kan worden gegeven over het gebruik en de patiënt geen aanvullende vragen kan stellen over de medicatie.

Wij volgen hierin het LHV-standpunt.