• Vragen? Bel
  • 0180 - 512 230
  • Huisartsenpraktijk Noord
Huisartsenpraktijk Krimpen Heins, Grotenhuis & Den Butter

Chronische Obstructieve Long Ziekte (COPD)

Het zorgprogramma COPD is bedoeld voor alle patiënten met COPD (o.a. chronische bronchitis en longemfyseem), die onder behandeling zijn van de huisarts.

Wat is het zorgprogramma COPD?

Bij patiënten met astma en COPD is sprake van een (chronische) ontsteking van de luchtwegen. Bij astma spelen meestal een erfelijke aanleg en allergieën een rol. Bij COPD ontstaat meestal door langdurig contact met schadelijke prikkels, zoals roken.

De praktijkverpleegkundige houdt een spreekuur voor patiënten met COPD. Aangezien de behandeling en leefregels bij COPD soms erg ingrijpend zijn, kunt u hierbij goede ondersteuning gebruiken.

De praktijkverpleegkundige geeft deze ondersteuning in de vorm van informatie, begeleiding bij stoppen met roken, advies, instructie en praktische tips. Zij gaat in op de problemen die u ervaart bij het omgaan met COPD. Bovendien voert de praktijkverpleegkundige professionele longfuncties (spirometrie) uit in de huisartsenpraktijk. De praktijkverpleegkundige werkt altijd onder supervisie van uw huisarts. Klik hier voor meer informatie over onze praktijkverpleegkundige(n). 

Welke zorgaanbieders werken aan dit zorgprogramma mee?

Uw huisarts en de praktijkverpleegkundige werken binnen het zorgprogramma voor COPD samen met andere zorgaanbieders in Gezondheidscentrum Krimpen. Na overleg met uw huisarts of de praktijkverpleegkundige kunt u worden doorverwezen naar een één van de volgende zorgaanbieders:

  • Diëtist
  • Fysiotherapeut
  • Longarts
  • Oefentherapeut

Uiteraard wordt uw behandeling aangepast aan uw persoonlijke behoeften en voorkeuren.

Wilt u meer weten over het zorgprogramma COPD? Neem dan contact op met de huisartsenpraktijk of klik hier voor de folder.