• Vragen? Bel
  • 0180 - 512 230
  • Huisartsenpraktijk Noord
Huisartsenpraktijk Krimpen Heins, Grotenhuis & Den Butter

Geneesmiddelen mee op reis

Gebruikers van geneesmiddelen die onder de opiumwet vallen kunnen deze niet zomaar meenemen naar het buitenland. In veel landen is het bezitten en gebruiken van opiumwetmiddelen streng verboden. Om geneesmiddelen die een opiumwetmiddel bevatten legaal mee op reis te nemen is een officiële verklaring nodig.

Er bestaan twee verschillende verklaringen:

  • Schengenverklaring - voor reizen binnen het Schengengebied. Deze kunt u hier downloaden en invullen. Uw (huis)arts moet de verklaring ondertekenen. Daarna controleert het CAK de verklaring en verklaart deze rechtsgeldig. De afhandeling van uw aanvraag duurt 4 weken. De Schengenverklaring is 30 dagen geldig.
  • Engelstalige medische verklaring - voor reizen buiten het Schengengebied.  Vraag de (huis)arts die uw medicijnen heeft voorgeschreven de verklaring op te stellen en te ondertekenen. Stuur de verklaring op naar het CAK. Het CAK legaliseert de verklaring en stuurt deze terug. De afhandeling van uw verklaring duurt 4 weken. Laat de medische verklaring tenslotte legaliseren door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze verklaring is 1 jaar geldig.

Hier vindt u de brochure "Medicijnen mee op reis" van het CAK. Leest u deze alstublieft goed door! Hierin vindt u namelijk alle benodigde informatie over het reizen met deze opiumwetmiddelen naar het buitenland, welke documenten u benodigd hebt en hoe de aanvraagprocedure(s) rondom de verklaringen geregeld is. Twijfelt u over de stofnaam in uw geneesmiddel, raadpleeg dan uw huisarts of apotheek.

Informatie per land

Hier vindt u per land informatie over aanbevolen vaccinaties en preventieve maatregelen tegen onder andere malaria en andere infectieziekten.

Deze informatie is van algemene aard. Uiteindelijk bepalen uw reisbestemming, de verblijfsduur, het soort reis, de activiteiten die u onderneemt, uw gezondheid en uw leeftijd welke vaccinaties en maatregelen voor u nodig zijn. Laat u zich daarom altijd persoonlijk adviseren over de maatregelen die voor uw reis belangrijk zijn. Dit is extra van belang als u zwanger bent, als u gezondheidsproblemen heeft, als u langer dan 3 maanden wilt gaan reizen, of als u op reis bijzondere risico's loopt door activiteiten of beroep.

Bron: Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR), CAK, Rijksoverheid.